top of page

Dysgu Teaching

04.02.24

Pwy

Les Groce

Testun

Siarad am storïau - sgiliau gweithredol

Adnoddau

Dogfen lluniau - i ddilyn

Who

Les Groce

Subject

Talking about stories - practical skills

Resources

Images document - to follow

Dysgu Blaenorol
Previous Teaching
bottom of page