top of page

Dysgu Blaenorol

Previous Teaching

Dolenni YouTube

YouTube links

Dolenni dogfen

Document links

Dolenni gwefan

Website links

Mae pob gwasanaeth ar ein sianel YouTube. Am wasanaethau cyn rhain uchod, ewch at YouTube i gael gweld y rhestr cyfan.

Every service is on our YouTube channel. For services before the above, head over to your YouTube channel to see the full list.

2024

Maw / Mar

Pwy

James Sheridan

Testun

Ioan 3 v 5-8

Who

James Sheridan

Subject

John 3 v 5-8

Pwy

Kim Platt

Testun

Cerdded mewn cam efo'r Ysbryd Glan

Who

Kim Platt

Subject

Walking in step with the Holy Spirit

Chw / Feb

Pwy

James Sheridan

Testun

Cariad Duw - sut mae'n edrych?

Adnoddau

Lluniau

Who

James Sheridan

Subject

God's love - what does it look like?

Resources

Images

Pwy

Rhiannon Lloyd

Testun

Awdurdod y Drindod

Adnoddau

Dogfen

Who

Rhiannon Lloyd

Subject

The Authority of the Spirit

Resources

Document

Pwy

James Sheridan

Testun

Newid eich meddwll

Who

James Sheridan

Subject

Changing our thinking

Pwy

Les Groce

Testun

Siarad am storïau - sgiliau gweithredol

Who

Les Groce

Subject

Talking about stories - practical skills

Ion / Jan

Pwy

James Sheridan

Testun

Siarad am storïau - sgiliau gweithredol

Adnoddau

PowerPoint

Who

James Sheridan

Subject

Talking about stories - practical skills

Resources

PowerPoint

Pwy

Rhiannon Lloyd

Testun

Yr Ysbryd Glan yn y Drindod

Adnoddau

PowerPoint

Taflenni nodiadau x 2

Who

Rhiannon Lloyd

Subject

The Holy Spirit in the Trinity

Resources

PowerPoint

Notes sheets x 2

Pwy

Kim Platt

Testun

Wyt ti'n sychedig?

Cwestiwn i ystyried

Pa mor gyfforddus wyt ti wrth gyflwyro'r Ysbryd Glan mewn sgwrs?

Adnoddau

PowerPoint

Who

Kim Platt

Subject

Are you thirsty?

Question to consider

How comfortable are you with bringing the Holy Spirit into a conversation?

Resources

PowerPoint

Pwy

James Sheridan

Testun

Edrych yn ol, Edrych ymlaen

Cwestiwn i ystyried

Pa ddisgwyliadau sy genom ni am weithredoedd Duw eleni?

Adnoddau

Ioan 15 ad 1-9

Trawsgrifiad o'r bwrdd gwyn

Who

James Sheridan

Subject

Looking back, looking forward

Question to consider

What expectations do we have for God's actions this year?

Resources

John 15 v 1-9

Transcription of the whiteboard

2023

Pwy

James Sheridan

Testun

Byw yng ngwirionedd adnabod Crist

Cwestiwn i ystyried

Sut mae hwn yn edrych mewn bywyd bob dydd?

Adnoddau

Yr Olwyn Disgybl

Myfyrdod Nadolig

Who

James Sheridan

Subject

Living in the reality of knowing God

Question to consider

What does this look like in daily life?

Resources

The Discipleship Wheel

Christmas Mediation

bottom of page