top of page

Digwyddiadau  Events

Digwyddiadau Rheolaidd  Regular Events

Gwasanaeth yng Nghapel Salem

10:30yb Dydd Sul

Croeso i bawb

Service in Capel Salem

10:30am Sunday

All welcome

Wythnosol  Weekly
Misol  Monthly

Gwasanaeth Cymun yng Nghapel Salem

10:30yb 4ydd Sul y mis

Croeso i bawb

Communion Service in Capel Salem

10:30am 4th Sunday in the month

All welcome

Leather Notebook

Digwyddiadau Arbennig  Special Events

Cliciwch y mis am wybodaeth am ddigwyddiadau yn y mis yna.

Ebrill

28.04.24

Cyfarfod Big Tribe

Capel Salem

Click the month for information on events in that month.

April

28.04.24

Big Tribe

Capel Salem

Mai
May

25.05.24

Gŵyl Ffotograffiaeth Cambrian

25.05.24

Cambrian Photography Festival

Mehefin
June
Ebr/Apr
Mai/May
Meh/Jun
bottom of page