top of page

Cymru  Wales

Fel teulu eglwysig, rydyn ni'n gweddïo dros ein Cenedl a hefyd rydyn ni'n cefnogi nifer o fentrau sy’n digwydd ledled Cymru mewn nifer o ffyrdd:

As a church family, we pray for our Nation and also support a number of initiatives that happen across Wales in a number of ways: 

Cynghrair Efengylaidd yng Nghymru

Fel aelodau o CE Cymru, rydym yn ymwneud â nifer o fentrau.

Cliciwch yma i ddarganfod mwy.

Evangelical Alliance Wales

As members of EA Wales, we are involved in a number of initiatives.

Click here to find out more.

evangelical-alliance-logo.jpg
bottom of page