top of page

 @20 ... lle i bawb

Mae @20 ar Ffordd yr Orsaf ym Mae Colwyn. Rydyn ni'n rhan o Antioch ac yn cynnig gwasanaethau cymunedol a lle diogel, dim ots pwy ydych chi. Isod mae'r amserlen mwyaf diweddar o beth sy'n digwydd yn @20 ar gyfer 2023. Am fanylion mwy penodol, cysylltwch ag un o'r tîm trwy glicio yma , neu galwch heibio am sgwrs. Mae croeso i bawb!

 @20 ... room for everyone

@20 is on Station Road in Colwyn Bay. We are part of Antioch and offer community services and a safe place, no matter who you are. Below is the most recent schedule of what's happening at @20 for 2023. For more specific details, contact one of the team by clicking here , or pop in for a chat. Everyone is welcome!

Llun

Clwb i'r deillion a nam ar eu golwg

2il a 4ydd dydd Llun bob mis

10am - 1pm

Mawrth

Hwb Cynnes

9:30am - 1:30pm

Siop Masnach Deg a Chrefft

10am - 1:30pm

Gwasanaeth cyngor budd-daliadau

10am - 2pm

Cyngor Arian Cymunedol

11am - 2pm

Mercher

Gweithdy Awdioleg

Pob 3ydd Mercher

10:30am - 12:30pm

FoodShare North Wales

11am - 2pm

Siop Masnach Deg a Chrefft

10am - 10:45am

Sesiynau Galw Heibio Gweddio

9:45am - 10:45am

Iau

Cyngor Arian Cymunedol

10am - 12:30pm

Siop Masnach Deg a Chrefft

10am - 12pm

Gwener

Club Ryngwladol Saesneg

11am - 1pm

Angylion Stryd

8pm - hanner nos

Sadwrn

Marchnad Artisan

3ydd Sadwrn bob mis

10am - 2pm

Sesiynau Galw Heibio Hwb Cymuned Wcrain Bae Colwyn

3ydd Sadwrn bob mis

10am - 2pm

Monday

Club for the blind and sight impaired

2nd and 4th Monday each month

10am - 1pm

Tuesday

Warm Hub

9:30am - 1:30pm

Fairtrade and Craft Shop

10am - 1:30pm

Benefits Advice Service

10am - 2pm

Community Money Advice

11am - 2pm

Wednesday

Audiology Workshop

Every 3rd Wednesday

10:30am - 12:30pm

FoodShare North Wales

11am - 2pm

Fairtrade and Craft Shop

10am - 10:45am

Prayer Drop-In Sessions and Craft Shop

9:45am - 10:45am

Thursday

Community Money Advice

10am - 12:30pm

Fairtrade and Craft Shop

10am - 12pm

Friday

International English Club

11am - 1pm

Street Angels

8pm - midnight

Saturday

Artisan Market

Every 3rd Saturday of the month

10am - 2pm

Colwyn Bay Ukranian Community Hub Drop-In

Every 3rd Saturday of the month

10am - 2pm

bottom of page