top of page
Praying Together

 @20 ... lle i bawb

 @20 ... room for everyone

Mae @20 ar Ffordd yr Orsaf ym Mae Colwyn. Rydyn ni'n rhan o Antioch ac yn cynnig gwasanaethau cymunedol a lle diogel, dim ots pwy ydych chi. Isod mae'r amserlen mwyaf diweddar o beth sy'n digwydd yn @20 ar gyfer 2024. Am fanylion mwy penodol, cysylltwch ag un o'r tîm trwy glicio yma, neu galwch heibio am sgwrs. Mae croeso i bawb!

@20 is on Station Road in Colwyn Bay. We are part of Antioch and offer community services and a safe place, no matter who you are. Below is the most recent schedule of what's happening at @20 for 2024. For more specific details, contact one of the team by clicking here, or pop in for a chat. Everyone is welcome!

Ewch i'n tudalen Facebook am newyddion a gwyboaaeth am ddigwyddiadau arbennig.

Visit our Facebook page for news and information on special events.

Digwyddiadau Rheolaidd

Regular Events

Llun

Clwb i'r deillion a nam ar eu golwg

2il a 4ydd dydd Llun bob mis

10am - 1pm

Mawrth

Hwb Cynnes - dowch am banad

9:30am - 1:30pm

Siop Grefft

10am - 1:30pm

Gwasanaeth cyngor budd-daliadau

10am - 2pm

Cyngor Arian Cymunedol

1pm - 3pm

Mercher

Gweithdy Awdioleg

Pob 3ydd Mercher

10:30am - 12:30pm

FoodShare North Wales

11am - 2pm

Siop Grefft

9:30am - 11am

Sesiynau Galw Heibio Gweddio

9:30am - 10am

Iau

Cyngor Arian Cymunedol

10am - 12pm

Siop Grefft

10am - 12pm

Gwener

Club Ryngwladol Saesneg

11am - 1pm

Angylion Stryd

8pm - hanner nos

Sul

Caffi Trwsio

4ydd Sul bob mis

2pm - 5pm

Monday

Club for the blind and sight impaired

2nd and 4th Monday each month

10am - 1pm

Tuesday

Warm Hub - drop in for a cuppa

9:30am - 1:30pm

Craft Shop

10am - 1:30pm

Benefits Advice Service

10am - 2pm

Community Money Advice

1pm - 3pm

Wednesday

Audiology Workshop

Every 3rd Wednesday

10:30am - 12:30pm

FoodShare North Wales

11am - 2pm

Craft Shop

9:30am - 11am

Prayer Drop-In

9:30am - 10am

Thursday

Community Money Advice

10am - 12pm

Craft Shop

10am - 12pm

Friday

International English Club

11am - 1pm

Street Angels

8pm - midnight

Sunday

Repair Cafe

Every 4th Sunday of the month

2pm - 5pm

bottom of page