top of page

Nadolig  Christmas

Mi fydd ein gwasanaethau 'arferol' yn dechrau eto ar y 7fed Ionawr yng Nghapel Salem, ac yn dilyn ein trefn arferol.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

Our 'normal' services will start again on the 7th January in Salem Chapel, and follow our usual routine.

Click here for more information.

bottom of page