top of page
IMG_1487.jpg

We meet together to worship on Sunday Mornings at 10:30am at Capel Salem, Abergele Rd, Colwyn Bay. Doors open at around 10am for you to have a drink before the service.

You can also watch live on a Sunday morning on our YouTube channel, or use it to catch up and re-watch services.

Croeso

Welcome

Rydym yn cyfarfod i addoli ar Foreau Sul am 10:30yb yng Nghapel Salem, Ffordd Abergele, Bae Colwyn. Mae'r drysau'n agor tua 10am i chi gael panad cyn y gwasanaeth.

Gallwch hefyd wylio'n fyw ar fore Sul ar ein sianel YouTube, neu ei ddefnyddio i ddal i fyny ac ail-wylio gwasanaethau.

bottom of page